Nhẫn nam bạc Silver NB08

500.000 

Bảo hành miễn phí 3 tháng

  • Các sản phẩm Bạc sẽ được bảo hành miễn phí 3 tháng đầu về mặt kỹ thuật, nước xi.​
  • Từ tháng 4 đến hết tháng thứ 12, sản phẩm sẽ được bảo hành có tính phí.​​
  • Trên 12 tháng chưa nhận bảo hành.

Siêu âm trọn đời bằng máy chuyên dụng

Đối với sản phẩm bị oxy hóa, xuống màu, sẽ được siêu âm làm sạch bằng máy chuyên dụng (siêu âm, không xi) miễn phí trọn đời tại cửa hàng.

Thay miễn phí đá CZ, đá tổng hợp ​

    • Thay miễn phí đá CZ, đá tổng hợp trong suốt thời gian sản phẩm được bảo hành.​
    • Riêng đối với dòng sản phẩm charm DIY chỉ nhận bảo hành sản phẩm trong các trường hợp sau:​​

– Sản phẩm là mẫu bạc hoàn toàn (không gắn đá, nhựa, thủy tinh).​​​

– Mẫu bạc có phủ colorit.​​​

Nhẫn nam bạc SMSilver NB 08
Nhẫn nam bạc Silver NB08

500.000