Nhẫn nam bạc Silver NB06

499.000 

Bảo hành miễn phí 3 tháng

  • Các sản phẩm Bạc sẽ được bảo hành miễn phí 3 tháng đầu về mặt kỹ thuật, nước xi.​
  • Từ tháng 4 đến hết tháng thứ 12, sản phẩm sẽ được bảo hành có tính phí.​​
  • Trên 12 tháng chưa nhận bảo hành.

Siêu âm trọn đời bằng máy chuyên dụng

Đối với sản phẩm bị oxy hóa, xuống màu, sẽ được siêu âm làm sạch bằng máy chuyên dụng (siêu âm, không xi) miễn phí trọn đời tại cửa hàng.
Nhẫn nam bạc SMSilver NB06
Nhẫn nam bạc Silver NB06

499.000